söndag 28 december 2008

Qu'est-ce que la science?

Qu'est-ce que la science? What is this thing called science? Vad är vetenskap egentligen? Det är den franska, engelska och svenska titeln på en världskänd bok i vetenskapsteori. Den skrevs av Alan F Chalmers och utkom 1976. Frågan han ställer är inte helt enkel att svara på. För vad är det som skiljer forskning från andra sorters kunskapsutveckling, t.ex. inom litteratur, politik och journalistik?

Under min tid som doktorand har jag kommit fram till att det enda som egentligen utmärker forskning är att man där samlar in empiriskt material på ett systematiskt sätt, analyserar detta i ljuset av befintliga forskningsteorier, drar slutsatser som bidrar till att utveckla ny teori och öppet redovisar sitt tillvägagångssätt.

Inom dessa ramar finns det dock en mängd olika sätt att bedriva forskning på. Inom det som kalls för "interaktiv forskning" lägger man exempelvis tonvikten på samverkan mellan forskare och människor utanför akademin. Forskningfrågan ska då uppfattas som relevant även av andra än forskarna själva och bidra till att lösa praktiska problem. I Sverige finns ett nätverk av forskare och praktiker kring interaktiv forskning.

I min forskning använder jag mig av ett interaktivt angreppssätt när jag studerar insatser för att främja kvinnors företagande och innovation. Tillsammans med fyra regionala nätverk har jag och tre andra forskare diskuterat hur Sveriges närings- och innovationspolitik påverkar möjligheterna för män och kvinnor att starta och driva företag. Några av våra slutsatser finns att läsa här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar